– RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „ Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej ” – edycja 2022 r.

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

RESORTOWY PROGRAM

MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 r.

Gmina Potok Wielki informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego  w roku 2022 realizowała dla mieszkańców Gminy Potok Wielki, wsparcie w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej ” – edycja 2022.

Kwota dofinansowania – 57 834,00

Całkowita wartość  – 57 834,00 zł

Kwota wykorzystanych środków – 39 782,37 zł

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” było wprowadzenie usług asystenta  jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program kierowany był do:

* osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  z niepełnosprawnością sprzężoną

* osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub  wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Potok Wielki, dnia 31.01.2023 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Potoku Wielkim

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry