– Rewitalizacja terenów po byłej bazie GS w miejscowości Potok Wielki

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim
default

Gmina Potok Wielki informuje, że realizuje inwestycję pn.: “Rewitalizacja terenów po byłej bazie GS w miejscowości Potok Wielki” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka istniejących zdewastowanych budynków po byłej bazie GS oraz budowa budynku w celu utworzenia bazy sprzętowo-magazynowej, punktu usług z zakresu gospodarki komunalnej gminy. Nowopowstały budynek będzie posiadał zaplecze socjalne. W ramach zadania konieczna będzie do wykonania również budowa infrastruktury towarzyszącej, utwardzenie placu oraz budowa miejsc parkingowych. Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania otaczającego terenu w obiekty małej architektury oraz nasadzenie zieleni.

DOFINANSOWANIE: 3 075 860,00 zł.

WKŁAD WŁASNY: 542 800,00 zł.

 

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry