– Rozpoczynamy prace montażowe w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Potok Wielki”

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Potok Wielki” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wójt Gminy Potok Wielki informuje zainteresowanych mieszkańców, że niebawem rozpoczną się prace montażowe instalacji fotowoltaicznych i pieców na biomasę u mieszkańców, którzy zawarli z Gminą umowę na realizację projektu oraz dokonają wymaganych wpłat.

Wykonawcą prac montażowych w ramach projektu będzie firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice. Wykonawca, w celu uzgodnienia terminu montażu instalacji, będzie się kontaktował z właścicielami posesji, na podane w ankietach numery telefonów.

Firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. zgodnie z zawartymi umowami, została zobowiązana do wykonania montażu instalacji fotowoltaicznych do dnia 21.10.2021 r.. Natomiast piece na biomasę mają zostać wykonane do dnia 21.09.2021 r.

Łączny koszt za instalację fotowoltaiczną  wyniesie 6.300,00 zł (w tym opłacone wcześniej kwoty oraz Vat od dotacji).

Natomiast koszt montażu  pieca na biomasę wyniesie 8.500,00 zł (w tym opłacone wcześniej kwoty oraz Vat od dotacji).

Przed dokonaniem montażu należy dokonać wpłaty II raty udziału w projekcie.

Wysokość II raty uzależniona jest od wielkości dokonanych wcześniej wpłat i będzie pomniejszona o kwotę 510,00 zł, która dotyczy podatku Vat od otrzymanej dotacji na realizację projektu.  W przypadku otrzymania interpretacji podatkowej stwierdzającej że, Gmina jest zobowiązana do zapłaty podatku Vat od dotacji, mieszkaniec będzie zobowiązany do zapłaty III raty tj. 510,00 zł

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy wskazany w umowie z Gminą

  1. 98 9410 1049 2005 5000 0329 0002.

Ze względu na różne wysokości wpłat prosimy przed dokonaniem wpłaty o kontakt  z Urzędem Gminy.

Jednocześnie informujemy mieszkańców gminy Potok Wielki  biorących udział w projekcie, że w związku z partycypacją w kosztach inwestycji, istnieje możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Możliwość skorzystania z tej ulgi dotyczy osób rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przypominamy również, że wszelkie  formalności związane z realizacją projektu odbywają się w siedzibie Urzędu Gminy w Potoku Wielkim.  Od osób wpisanych lub zainteresowanych wpisem na listę rezerwową nie pobieramy żadnych opłat.

WÓJT

Leszek Nosal

Rozpoczynamy prace montażowe w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Potok Wielki”

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry