– Rozpoczynamy realizację projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Potok Wielki”

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

baner z logami: funduszu europejskiego, rzeczpospolita polska, lubelskie smakuje życie i uni europejskiej

Projekt pn„Odnawialne źródła energii w Gminie Potok Wielki” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

życzenia świąt wielkanocnych, z obrazkiem Jezusa

Potok Wielki dnia 17.02.2021 r.

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Potok Wielki

Rozpoczynamy realizację projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Potok Wielki”

Gmina Potok Wielki rozpoczyna realizację projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Potok Wielki” w ramach którego planowana jest dostawa i montaż 109 instalacji fotowoltaicznych oraz 12 sztuk pieców na biomasę (5 szt. na pellet i 7 szt. na zgazowywanie drewna).

W związku z powyższym informujemy, że Gmina Potok Wielki ogłosiła przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Potok Wielki”. Ze względu na długą procedurę wynikającą z ustawy Prawo zamówień publicznych, rozstrzygnięcie przetargu może nastąpić w miesiącu kwietniu lub maju 2021 roku. Po rozstrzygnięciu przetargu Wykonawcy będą mieli 4 miesiące od dnia zawarcia umowy na montaż instalacji fotowoltaicznych oraz 3 miesiące na montaż kotłów na biomasę.

W celu zawarcia umów z Wykonawcami instalacji i pieców niezbędne jest zawarcie umów z uczestnikami projektu regulującymi obowiązki Gminy i mieszkańców przy realizacji projektu. W związku z powyższym rozpoczynamy zawieranie umów z uczestnikami projektu, którzy podpisali umowy użyczenia dotyczące w/w projektu w 2019 roku.

Szacowany koszt dla uczestnika projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu wynosi dla instalacji fotowoltaicznej 7.500,00 zł i 8.500,00 zł dla kotła na biomasę. Jednocześnie zastrzegamy, że ostateczna wysokość udziału uczestnika projektu zostanie ustalona po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu umów z Wykonawcami projektu. Przeprowadzone ostatnio przetargi na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę w gminach na terenie województwa lubelskiego, napawają optymizmem, ponieważ cena instalacji znacząco spadła w stosunku do wartości przyjętych we wniosku o dofinansowanie.

Umowy z uczestnikami projektu będą zawierane do dnia: 02.03.2021 r.

Mieszkańców którzy nie podpisali umów użyczenia w 2019 roku, a są zainteresowani montażem instalacji fotowoltaicznej lub pieca na biomasę zapraszamy do zapisywania się na listę rezerwową uczestników projektu.

W związku z docierającymi do nas sygnałami o osobach które podszywają się pod Gminę informujemy, że wszelkie formalności związane z realizacją projektu odbywają się w siedzibie Urzędu Gminy w Potoku Wielkim. Gmina Potok Wielki obecnie nie prowadzi żadnych prac w terenie dotyczących projektu. Od osób wpisanych lub zainteresowanych wpisem na listę rezerwową nie pobieramy żadnych opłat. Natomiast uczestnicy projektu, którzy podpiszą umowy, będą zobowiązani do wpłat na konto bankowe Gminy Potok Wielki wskazane w umowie (przy podpisywaniu umowy w Urzędzie Gminy otrzymają również druk wpłaty). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy tel. 158740204. O rozpoczęciu prac w terenie poinformujemy po rozstrzygnięciu przetargu. Prosimy obserwować naszą stronę internetową.

WÓJT

Leszek Nosal

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry