– Ruszyły prace budowlano-montażowe przydomowych oczyszczalni ścieków

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Potok Wielki wraz z budową oczyszczalni ścieków
w miejscowości Zarajec Potocki oraz zakup wyposażenia na potrzeby ujęcia wody w Zarajcu Potockim
”.

 

Wójt Gminy Potok Wielki informuje zainteresowanych mieszkańców, że rozpoczęły się prace budowlano-montażowe przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Dąbrowica, Dąbrówka, Popielarnia, Stany Nowe, Osinki i Zarajec Potocki u mieszkańców, którzy zawarli z Gminą umowę na realizację projektu oraz dokonają wymaganych wpłat.

Wykonawcą prac budowlano-montażowych w ramach operacji  jest  firma Nolen Sp. z o. o. ul. Jana Kazimierza 31B/100 01-248 Warszawa. Wykonawca, w celu uzgodnienia terminu montażu przydomowych oczyszczalni ścieków, będzie się kontaktował z właścicielami posesji, na podane w ankietach numery telefonów.

Łączny koszt za przydomową oczyszczalnie ścieków wyniesie 4.999,99 zł (w tym dokonana wcześniej wpłata 750,00 zł).

Przed dokonaniem montażu należy podpisać aneks do umowy i  dokonać  wpłaty II raty udziału w projekcie w kwocie 4.249.99 zł.

Termin podpisania aneksów do umów zawartych z mieszkańcami wyznacza się do dnia 22 września 2021 r.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy wskazany w umowie z Gminą :

Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim o/Potok Wielki

Nr rachunku 98 9410 1049 2005 5000 0329 0002.

Przypominamy również, że wszelkie  formalności związane z realizacją projektu odbywają się w siedzibie Urzędu Gminy w Potoku Wielkim.  Od osób wpisanych lub zainteresowanych wpisem na listę rezerwową nie pobieramy żadnych opłat.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry