– Spotkanie dotyczące oferty oświatowej dla uczniów z Ukrainy

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

W dniu 17.03.2022 roku o godz. 9.00 w Ośrodku Edukacji ekologicznej w Janowie Lubelskim odbędzie się spotkanie dotyczące oferty oświatowej szkół średnich dla uczniów, którzy przyjechali
z Ukrainy po 24.02.2022 roku. No spotkanie zapraszamy uczniów w wielu 15-17 lat.

 

17.03.2022 року о 9.00 в центріекологічноїосвіти в Янові-Любельскомувідбудетьсянарадащодопропозиціїпроосвітусередніхшкілдляучнів, якіприїхали з Українипісля 24.02.2022 року. Назустрічзапрошуютьсяшколярі у віці 15-17 років.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry