– Umowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków podpisana

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

logo uni, oraz logo PROWzdjęcie z podpisania umowy na budowę oczyszczalni ścieków

Umowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kolejnych miejscowościach Gminy podpisana jako jedna z pierwszych.

 Z satysfakcją informujemy, że Gmina Potok Wielki znalazła się wśród gmin województwa lubelskiego, które podpisały umowy na dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w kolejnym naborze. Podpisanie umów nastąpiło w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Umowę na dofinansowanie operacji pn. “Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Potok Wielki wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Zarajec Potocki oraz zakup wyposażenia na potrzeby ujęcia wody w Zarajcu Potockim” w imieniu Gminy, podpisali w dniu 23.02.2021 r. Pan Leszek Nosal Wójt Gminy i Pani Beata Kochan Skarbnik Gminy.

W ramach operacji planowana jest budowa 58 biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Dąbrowica, Dąbrówka, Popielarnia, Osinki, Stany Nowe i Zarajec Potocki oraz 1 biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku użyteczności publicznej w Zarajcu Potockim. Ponadto planowana jest zakup i wymiana wyposażenia na ujęciu wody w Zarajcu Potockim.

Planowany okres realizacji rok 2021.

            Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Potok Wielki oraz atrakcyjności inwestycyjnej gminy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę oczyszczalni ścieków oraz zakup wyposażenia na potrzeby ujęcia wody.

Operacja typu gospodarka wodno-ściekowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem i rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity koszt operacji  1. 037.348,15 zł

Kwota dofinansowania ze środków UE – 538.736, 00 zł.

WÓJT

Leszek Nosal

zdjęcie z podpisania umowy na budoe oczyszczalni ścieków

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry