– Umowa z Wykonawcą robót budowlanych na przydomowe oczyszczalnie ścieków podpisana.

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Informujemy zainteresowanych mieszkańców, że Gmina Potok Wielki w dniu 27.07.2021 r.  podpisała umowę z Wykonawcą robót polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach operacji pn. “Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Potok Wielki wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Zarajec Potocki  oraz zakup wyposażenia na potrzeby ujęcia wody w Zarajcu Potockim”. Umowę zawarto z firmą NOLEN SP. Z O.O.” z siedzibą ul. Jana Kazimierza 31B lok.100,  01-248 WARSZAWA.

Wykonawca w przeciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy ma wykonać  58 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 1  biologiczną oczyszczalnie dla budynku użyteczności publicznej. Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną wykonane w miejscowościach: Dąbrowica, Dąbrówka, Popielarnia, Stany Nowe, Osinki i Zarajec Potocki.

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych:  wrzesień 2021.

O terminie zawarcia aneksów do umów z uczestnikami projektu będziemy informować.

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie  formalności związane z realizacją operacji “Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Potok Wielki wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Zarajec Potocki  oraz zakup wyposażenia na potrzeby ujęcia wody w Zarajcu Potockim” odbywają się w siedzibie Urzędu Gminy w Potoku Wielkim.  Od osób wpisanych lub zainteresowanych wpisem na listę rezerwową projektu nie pobieramy żadnych opłat. Natomiast uczestnicy projektu, którzy podpisują  umowy/aneksy do umów, będą zobowiązani do wpłat na konto bankowe Gminy Potok Wielki wskazane w umowie (przy podpisywaniu umowy w Urzędzie Gminy otrzymują również druk wpłaty). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy tel. 158740204.

            Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Potok Wielki oraz atrakcyjności inwestycyjnej gminy  poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę oczyszczalni ścieków oraz zakup wyposażenia na potrzeby ujęcia wody.

Operacja typu gospodarka wodno-ściekowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem i rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

                Całkowity koszt operacji  1. 037.348,15 zł

Kwota dofinansowania ze środków UE – 538.736, 00 zł.

 

WÓJT

Leszek Nosal

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry