– Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Potok Wielki – Leszka Nosala

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Podczas XXII sesji Rady Gminy Potok Wielki , która odbyła się w dniu 29 czerwca 2021 roku – radni udzielili Wójtowi Gminy Potok Wielki – Leszkowi Nosalowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu realizacji budżetu za rok 2020.

Zarówno wotum zaufania jak i absolutorium udzielone zostało jednogłośnie.

Wójt Gminy przedstawiając raport o stanie gminy mówił, iż pomimo trudności związanych z obowiązywaniem stanu epidemii  na terenie kraju, zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane. Trwały remonty dróg i gminnych budynków, a otrzymane dofinansowania przyczyniły się do wzrostu tempa i jakości rozwoju Gminy Potok Wielki.

O zadaniach realizowanych w poszczególnych sołectwach decydowali mieszkańcy w ramach środków z funduszu sołeckiego, realizowanego w Gminie Potok Wielki po raz pierwszy.

Z raportu o stanie gminy oraz przedstawionych sprawozdań wynika, że  realizacja budżetu gminy   w roku 2020 prowadzona była w sposób prawidłowy i zgodny z uchwałami Rady Gminy. O prawidłowej realizacji budżetu świadczą  także pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

Wójt Gminy za udzielone wotum zaufania oraz absolutorium podziękował  Radnym Rady Gminy Potok Wielki, Sołtysom , wszystkim pracownikom urzędu gminy, dyrektorom , kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych, jednostkom ochotniczych straży pożarnych  i stowarzyszeniom.

Słowa podziękowania skierował do Posłów i Senatorów RP, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Starosty Janowskiego oraz do wszystkich tych, którzy przyczynili się do rozwoju Naszej Gminy.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry