– WOTUM  ZAUFANIA  I  ABSOLUTORIUM  DLA  WÓJTA  GMINY  POTOK  WIELKI

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Radni Gminy Potok Wielki zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za rok 2021 i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi Gminy Leszkowi Nosalowi.

Najważniejszymi punktami XXIX sesji Rady Gminy Potok Wielki, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2022 roku  było głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Potok Wielki oraz udzielenie absolutorium.

Jako pierwszy omawiany był Raport Gminy za rok 2021. Wójt Gminy przedstawił  Raport, który obejmuje podsumowanie działalności w roku 2021     i zawiera informacje na temat stanu realizacji polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy, funduszu sołeckiego oraz działalności urzędu gminy i jednostek organizacyjnych.

Następnie rozpoczęła się debata nad raportem. Po zakończonej debacie radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Kolejnym punktem sesji było podsumowanie wykonanie budżetu za ubiegły rok.

Przedstawione zostało sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. oraz sprawozdanie finansowe. Komisja Rewizyjna przedstawiła  uchwałę oraz wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.  Pozytywne opinie o sprawozdaniu  z wykonania budżetu  wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.

Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy,  co jest potwierdzeniem , że Wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy.

Wójt Gminy podziękował wszystkim tym, którzy wspierali jego działania na rzecz gminy Potok Wielki.

Słowa podziękowania skierował do Posła RP Jerzego Bieleckiego, Senatora Grzegorza Czeleja, Urzędu Wojewódzkiego i  Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim,  Radnego Powiatu , Przewodniczącego Rady Gminy , radnych Rady Gminy, sołtysów ,Dyrektorów       i  Kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy  oraz wszystkich pracowników Urzędu Gminy. Podziękował również stowarzyszeniom i organizacjom społecznym aktywnie działających na terenie Gminy Potok Wielki i wszystkim tym, którzy nie zostali wymienieni a działali na rzecz naszego samorządu.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry