– XXV Sesja Rady Gminy Potok Wielki

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Potok Wielki, dn. 22.12.2021r.

RG.0002. 7.2021

 

Z A W I A D O M I E N I E

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Zawiadamiam wszystkich mieszkańców Gminy Potok Wielki, , że w dniu 29 grudnia 2021 roku (środa) – odbędzie się   XXV sesja Rady Gminy Potok Wielki.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim, początek obrad – godz. 13.00.-

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXV sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i przeprowadzonych przetargów w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej (dotyczy 2021 r.).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu gminy roku 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ( od 2022 r.).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy w roku 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Potok Wielki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Potok Wielki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy.
 14. Interpelacje radnych.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie XXV sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Potok Wielki

mgr Marian Giska

Zawiadomienie – XXV sesja Rady Gminy Potok Wielki.   

 

 

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry