– Z A W I A D O M I E N I E

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Potok Wielki, że w dniu 30 grudnia 2022 roku (piątek) odbędzie się   XXXV sesja Rady Gminy Potok Wielki.

Sesja odbędzie się w Sali  narad Urzędu Gminy Potok Wielki, początek obrad – godz. 9.00.-

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonych przetargów  w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy w roku 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E w ramach Grupy Zakupowej na lata 2024-2025.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie XXXV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Potok Wielki

/-/

Marian Giska

Z A W I A D O M I E N I E

 

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry