– Zapisane w kronice

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

pomnik powstańcom 1863r

l stycznia 1973 roku, uchwałą Wojewódzkiej rady Narodowej w Lublinie, utworzono gminę Potok Wielki w powiecie janowskim. Pierwszym naczelnikiem gminy został Jan Świś, Wtedy właśnie rozpoczęto pisanie “Kroniki Gminy Potok Wielki”. Ozdobna, gruba księga z tłoczonymi na okładce złotymi literami, stanowi dziś dokument historyczny. Kolejni kronikarze odnotowali szereg godnych przypomnienia wydarzeń.

Rok 1973. W lutym oddano do użytku wodociąg w Popielarni. Wodę otrzymało 22 gospodarstwa. l czerwca uruchomiony został Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny w Potoczku. 6 listopada zakończono telefonizację wszystkich wsi w gminie. Nie była to, rzecz jasna, telefonizacja powszechna ale każde sołectwo otrzymało połączenie ze światem, choć najczęściej był to tylko jeden aparat (np. u sołtysa, w szkole czy w ośrodku zdrowia). 12 grudnia oddano
do użytku remizo – świetlicę w Osówku. Przy okazji przypomniano w Kronice, że Osówek to wieś dramatycznie dotknięta podczas okupacji. Za współpracę z partyzantami hitlerowcy rozstrzelali 29 września 1942 roku 42 mieszkańców Osówka (wieś miała wówczas 66 mieszkańców). W 1968 roku społeczeństwo wzniosło pomnik ku czci pomordowanych.

Rok 1974. 14 września oddano do użytku remizo – świetlicę w Potoczku. Od 20 do 22 września obchodzono uroczyście “Dni Potoka”.

Rok 1975. l czerwca, w rezultacie reformy administracyjnej gmina została włączona do nowego województwa – tarnobrzeskiego. Potok Wielki – cmentarz – 2 – foto.Paweł SulikNaczelnikiem gminy został Jan Jarzynka. 26 października, obchodząca 50 – lecie OSP w Potoku Wielkim otrzymała sztandar.

Rok 1976. We wrześniu uruchomiono wodociąg wiejski w Osinkach.

Kolejne lata nie przynoszą zbyt wielu, spektakularnych osiągnięć. W 1978 roku oddano do użytku wodociąg w Zarajcu, a na roku 1979 urywają się zapisy w Kronice. Pojawiają się ponownie, w 1990 roku. Po wyborach samorządowych funkcję wójta powierzono Jerzemu Pietrzykowi. W grudniu tego roku przekazano do eksploatacji rozbudowane ujęcie wody w Popielarni i 9 km sieci wodociągowej.

Zapisy w kronice obrazują ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia gospodarcze w następnych latach. Być może niniejsza publikacja stanowić będzie jej uzupełnienie, a może niebawem pojawi się lokalne pismo samorządowe informujące mieszkańców o tym wszystkim, co się w gminie dzieje.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry