– Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Potok Wielki dnia 16.02.2022 r.

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Zarządzenie Nr 11/2022

Wójta Gminy Potok Wielki

z dnia 16.02.2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń i nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Potok Wielki  przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem.

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj.Dz.U.z 2020r., poz1990 z późn.zm.).

 

Wójt Gminy Potok Wielki podaje do publicznej wiadomości

Wykaz

 pomieszczeń i nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Potok Wielki przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem.

 

I. Lokal użytkowy o pow.57,10m² położony w miejscowości Potok Wielki

1.Opis :

Lokal użytkowy usytuowany na parterze w budynku 3-kondygnacyjnym położony w miejscowości Potok Wielki, w obrębie Potok Wielki nr 10 katastru nieruchomości, na działce o numerze ewidencyjnym 446 o pow.0,36 ha, dla której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr ZA1J/00038656/1, składający się z 5(pięciu) pomieszczeń i w.c. o łącznej powierzchni 57,10m².Dojście i dojazd z drogi gminnej Potok Wielki –Centrum nr 198712L.Lokal wyposażony jest w energię elektryczną ,centralne ogrzewanie, przyłącze wodociągowe, odprowadzenie ścieków (szambo).

2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

-prowadzenie działalności w zakresie usług medycznych.

3.Termin zagospodarowania lokalu:

-określony zostanie w umowie najmu.

4.Cena czynszu najmu:

– cena wywoławcza czynszu 511,40zł netto miesięcznie plus podatek VAT.

– podatek od nieruchomości wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy.

5.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

– nie dotyczy.

6.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży , do oddania w wieczyste użytkowanie ,

najem lub dzierżawę:

-najem lokalu na okres 3lat.

7.Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości na podstawie art.34, ust.1 pkt 1 i pkt 2.

– nie dotyczy

II. Pomieszczenie  magazynowe o pow.67m² (stanowiące część pomieszczenie

          magazynowego  o pow.187m² ) wraz z placem i gruntem pod budynkiem o pow.280m².  

          położone w miejscowości Potok Wielki na działce nr 866/1

1.0pis:

Pomieszczenie magazynowe  o pow.67m² wraz z placem i gruntem pod budynkiem o pow.280m² położone  w miejscowości Potok Wielki (plac GS)  na działce nr 866/1 na której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr KW ZA1J/00049099 w obrębie Potok Wielki nr 10 katastru nieruchomości. Lokal wyposażony jest w przyłącze wodociągowe ,energię elektryczną.

2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Prowadzenie działalności gospodarczej.

3.Termin zagospodarowania nieruchomości:  -określony zostanie w umowie dzierżawy

4.Cena czynszu dzierżawnego:

– cena wywoławcza czynszu dzierżawnego miesięcznie

222,35zł netto miesięcznie plus  podatek VAT.

-czynsz podlegał będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen

towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny za rok

ubiegły.

– podatek od nieruchomości w/g stawek uchwalonych przez Radę Gminy.

5.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

Nie dotyczy.

6.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w wieczyste użytkowanie, najem lub dzierżawę:

-dzierżawa lokalu na okres nieprzekraczający  3 lat.

7.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34, ust.1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy.

III. Pomieszczenie magazynowe o pow.664,00 m² wraz z placem i gruntem pod budynkiem o pow.1500 m² położone w miejscowości Potok Wielki (GS Potok Wielki) na działce nr 432/1,432/2.

1.Opis :

Pomieszczenie magazynowe stanowiące samodzielny budynek o pow.664,00 m² wyposażone w energię elektryczną  wraz z placem i gruntem pod budynkiem o pow.1500 m² położone w miejscowości Potok Wielki (GS Potok Wielki) na działce nr 432/1-432/2 o łącznej pow.

1,42 ha dla której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą

nr KW ZA1J/00040588/1 w obrębie Potok Wielki nr 10 katastru nieruchomości. Dojście i dojazd z placu GS Potok Wielki.

2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Prowadzenie działalności gospodarczej.

Wyklucza się dzierżawę magazynu na działalność w zakresie organizowania zabaw i dyskotek.

3.Termin zagospodarowania nieruchomości:

-określony zostanie w umowie dzierżawy

4.Cena czynszu dzierżawnego:

– cena czynszu dzierżawnego miesięcznie

1000,00zł netto miesięcznie słownie: (jeden tysiąc złotych).

plus  podatek VAT.

-czynsz podlegał będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny za rok ubiegły.

– podatek od nieruchomości w/g stawek uchwalonych przez Radę Gminy.

5.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

Nie dotyczy.

6.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w wieczyste użytkowanie, najem lub dzierżawę:

-dzierżawa pomieszczenia magazynowego na okres nie przekraczający 3 lat.

7.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34, ust.1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy.

 

Niniejszy wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Potok Wielki, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, a także na stronie internetowej Gminy Potok Wielki i Biuletynie informacji publicznej.

Ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zamieszczona zostanie w gazecie Kurier Lubelski.

WÓJT

Leszek Nosal

Zarządzenie Nr 11.2022 Wójta Gminy Potok Wielki z dnia 16.02.2022r.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry