– Zarządzenie Nr 32.2021 Wójta Gminy Potok Wielki

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Zarządzenie Nr 32.2021 Wójta Gminy Potok Wielki z dnia 12.08.2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń i nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Potok Wielki  przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem.

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2020 r., poz1990 z późn.zm.).

 

Wójt Gminy Potok Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

Wykaz pomieszczeń i nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Potok Wielki przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem.

I. Pomieszczenie magazynowe o pow.664 m² wraz z placem i gruntem pod budynkiem o pow.1500 m² położone w miejscowości Potok Wielki (GS Potok Wielki) na działce nr 432/1.432/2.

 

1.Opis :

Pomieszczenie magazynowe stanowiące samodzielny budynek o pow.664 m² wraz z placem i gruntem pod budynkiem o pow.1500 m² położonego w miejscowości Potok Wielki (GS Potok Wielki) na działce nr 432/1-432/2  nr 10 katastru nieruchomości o łącznej pow.1,42 ha dla której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim nr KW ZA1J/00040588/1 w obrębie Potok Wielki nr 10 katastru nieruchomości. Dojście i dojazd z placu GS Potok Wielki.

2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Prowadzenie działalności gospodarczej.

Wyklucza się dzierżawę magazynu na działalność w zakresie organizowania zabaw i dyskotek.

3.Termin zagospodarowania nieruchomości:

-określony zostanie w umowie dzierżawy

4.Cena czynszu dzierżawnego:

– cena wywoławcza czynszu dzierżawnego miesięcznie

1000,00zł netto miesięcznie plus  podatek VAT.

-czynsz podlegał będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny za rok ubiegły.

– podatek od nieruchomości w/g stawek uchwalonych przez Radę Gminy.

5.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

Nie dotyczy.

6.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w wieczyste użytkowanie, najem lub dzierżawę:

-dzierżawa pomieszczenia magazynowego na okres nie przekraczający 3 lat.

7.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34, ust.1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy.

II. Zarządzenie Nr 32.2021 Wójta Gminy Potok Wielki z dnia 12.08.2021r.Pomieszczenie sklepowe o pow.72 m² wraz z placem i gruntem pod budynkiem o pow.220 m² położone w miejscowości Potok Wielki (pawilon handlowy) na działce nr 445

 

1.Opis :

Pomieszczenie sklepowe wyposażone w energię elektryczną, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne, brak centralnego ogrzewania i pieców. W skład lokalu wchodzi  sala sprzedaży, zaplecze, w-c  o łącznej pow.72 m²  wraz z placem i  gruntem pod budynkiem  o pow.220 m² położone w miejscowości Potok Wielki (pawilon handlowy) na działce nr 445 o łącznej pow.0,09ha,  dla której Sąd Rejonowy w Janowie lubelski  prowadzi księgę wieczystą nr KWZA1J/00049099/8 w obrębie Potok Wielki  nr 10 katastru nieruchomości. Dojście i dojazd z drogi powiatowej relacji Trzydnik-Potoczek nr 2718L

2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Prowadzenie działalności gospodarczej.

3.Termin zagospodarowania nieruchomości:

Określony zostanie w umowie dzierżawy.

4.Cena czynszu dzierżawnego miesięcznie

800,00 zł netto (słownie :osiemset złotych)  miesięcznie plus podatek VAT

-czynsz podlegał będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny za rok ubiegły.

-Podatek od nieruchomości wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy.

5.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

Nie dotyczy.

6.Termin wnoszenia opłat:

nie dotyczy

7.Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

8.informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w wieczyste użytkowanie , najem lub dzierżawę:

-oddanie w dzierżawę pomieszczenia sklepowego na okres nie przekraczający 3 lat.

9.termin do złożenia wniosku przez osoby. którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34,ust.1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy.

 

Niniejszy wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Potok Wielki, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, a także na stronie internetowej Gminy Potok Wielki i Biuletynie informacji publicznej.

Ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zamieszczona zostanie w gazecie Kurier Lubelski.

 

WÓJT

Leszek Nosal

 

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry