– Zarządzenie Nr 40.2021 Wójta Gminy Potok Wielki

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Zarządzenie Nr  40 .2021 Wójta Gminy Potok Wielki  z dnia 04 października  2021  roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu  współpracy Gminy Potok Wielki z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 

Zarządzenie Nr 40.2021

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy

Nr 40.2021 z dnia 04.10.2021 r.

 

Formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Potok Wielki z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 40.2021

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry