– Zarządzenie Nr 47.2022 Wójta Gminy Potok Wielki z dnia 02.09.2022r.

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Zarządzenie Nr 47.2022

Wójta Gminy Potok Wielki

z dnia 02.09.2022r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń i nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Potok Wielki  przeznaczonych do oddania w  najem.

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj.Dz.U.z 2021r., poz.1899).

 

Wójt Gminy Potok Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

Wykaz

 pomieszczeń i nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Potok Wielki przeznaczonych do oddania w najem.

 

I.Część pomieszczenia magazynowego o powierzchni całkowitej 775m² tj. lokal użytkowy o pow.335,00 m² wraz z placem i  gruntem pod budynkiem o pow.800m² położony w miejscowości Potok Wielki (plac GS) na działce nr 432/2 o pow.0,9422ha KW ZA1J 00049099/8.

1.Opis :

Lokal użytkowy  o pow.335,00 m²  wraz z placem i gruntem pod budynkiem o pow.800m² stanowiący część  magazynu  o powierzchni całkowitej 775,00m²  położony na działce nr 432/2  dla której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą  nr KW ZA1J/00040588/1 w obrębie Potok Wielki nr 10 katastru nieruchomości. Dojście i dojazd z placu GS Potok Wielki.

Lokal wyposażony energię elektryczną, przyłącze wodociągowe.

2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Prowadzenie działalności gospodarczej.

Wyklucza się najem magazynu na działalność w zakresie organizowania zabaw i dyskotek.

3.Termin zagospodarowania nieruchomości:

-określony zostanie w umowie najmu

4.Cena czynszu najmu:

– cena czynszu najmu miesięcznie

850,00 zł netto miesięcznie słownie:(osiemset pięćdziesiąt złotych)  plus  podatek VAT.

-czynsz podlegał będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny za rok ubiegły.

– podatek od nieruchomości w/g stawek uchwalonych przez Radę Gminy.

5.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

Nie dotyczy.

6.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w wieczyste użytkowanie, najem lub dzierżawę:

-najem pomieszczenia magazynowego na okres nie przekraczający 3 lat.

7.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34, ust.1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy.

II. Część pomieszczenia magazynowego o powierzchni całkowitej 775m² tj. lokal użytkowy o pow.440,00 m² wraz z placem i  gruntem pod budynkiem o pow.1000m² położony w miejscowości Potok Wielki (plac GS) na działce nr 432/2 KW ZA1J 00049099/8.

1.Opis :

Lokal użytkowy  o pow.440,00 m²  wraz z placem i gruntem pod budynkiem o pow.1000m² stanowiący część  magazynu  o powierzchni całkowitej 775,00m²  położony na działce nr 432/1  dla której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą  nr KW ZA1J/00040588/1 w obrębie Potok Wielki nr 10 katastru nieruchomości. Dojście i dojazd z placu GS Potok Wielki.

Lokal wyposażony energię elektryczną, przyłącze wodociągowe.

2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Prowadzenie działalności gospodarczej.

Wyklucza się najem magazynu na działalność w zakresie organizowania zabaw i dyskotek.

3.Termin zagospodarowania nieruchomości:

-określony zostanie w umowie najmu

4.Cena czynszu najmu:

– cena czynszu najmu miesięcznie

1100,00 zł netto miesięcznie słownie:(jeden tysiąc sto złotych)  plus  podatek VAT.

-czynsz podlegał będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen

towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny za rok

ubiegły.

– podatek od nieruchomości w/g stawek uchwalonych przez Radę Gminy.

5.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

Nie dotyczy.

6.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w wieczyste użytkowanie, najem lub dzierżawę:

-najem pomieszczenia magazynowego na okres nie przekraczający 3 lat.

7.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34, ust.1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy.

 

Niniejszy wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Potok Wielki, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, a także na stronie internetowej Gminy Potok Wielki i Biuletynie informacji publicznej.

Ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zamieszczona zostanie w gazecie Kurier Lubelski.

 

 

 

WÓJT

/-/

Leszek Nosal

Zarządzenie Nr 47.2022 Wójta Gminy Potok Wielki z dnia 02.09.2022r.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry