– Zarządzenie Nr 9.2021

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Zarządzenie Nr 9.2021

Wójta Gminy Potok Wielki

z dnia 18.02.2021r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń i nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Potok Wielki przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem.

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U.z 2020r., poz1990 z późn.zm.).

Wójt Gminy Potok Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

Wykaz

pomieszczeń i nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Potok Wielki przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem.

 

I. Pomieszczenie sklepowe o pow.72 m² wraz z placem i gruntem pod budynkiem o pow.220 m² położone w miejscowości Potok Wielki (pawilon handlowy) na działce nr 445

1.Opis :

Pomieszczenie sklepowe wyposażone w energię elektryczną przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne, brak centralnego ogrzewania i pieców. W skład lokalu wchodzi sala sprzedaży, zaplecze, w-c o łącznej pow.72 m² wraz z placem i gruntem pod budynkiem o pow.220 m² położone w miejscowości Potok Wielki (pawilon handlowy) na działce nr 445 o łącznej pow.0,09ha, dla której Sąd Rejonowy w Janowie lubelski prowadzi księgę wieczystą nr KWZA1J/00049099/8 w obrębie Potok Wielki nr 10 katastru nieruchomości. Dojście i dojazd z drogi powiatowej relacji Trzydnik-Potoczek nr 2718L

2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Prowadzenie działalności gospodarczej.

3.Termin zagospodarowania nieruchomości:

Określony zostanie w umowie dzierżawy.

4.Cena czynszu dzierżawnego miesięcznie

646,76 zł netto miesięcznie plus podatek VAT

-czynsz podlegał będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny za rok ubiegły.

-Podatek od nieruchomości wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy.

5.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

Nie dotyczy.

 

6.Termin wnoszenia opłat:

nie dotyczy

7.Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

8.informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w wieczyste użytkowanie , najem lub dzierżawę:

-oddanie w dzierżawę pomieszczenia sklepowego na okres nie przekraczający 3 lat.

9.termin do złożenia wniosku przez osoby. którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34,ust.1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy.

IILokal użytkowy o pow.20m² wraz z placem i gruntem pod budynkiem o pow.60m² położony w miejscowości Potok Wielki (plac GS) na działce nr 866/1.

1.Opis :

Lokal użytkowy o pow.20m² wraz z placem i gruntem pod budynkiem o pow.60m² wyposażony w energię elektryczną, znajdujący się w budynku administracyjnym (GS Potok Wielki) położony w miejscowości Potok Wielki na działce nr 866/1dla której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr KW ZA1J/00049099 w obrębie Potok Wielki nr 10 katastru nieruchomości.Dojście i dojazd z placu (GS Potok Wielki), osobne wejście, lokal nie posiada centralnego ogrzewania.

2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Prowadzenie działalności gospodarczej.

3.Termin zagospodarowania nieruchomości: -określony zostanie w umowie dzierżawy

4.Cena czynszu dzierżawnego:

– cena wywoławcza czynszu dzierżawnego miesięcznie

200,00zł netto miesięcznie plus podatek VAT.

-czynsz podlegał będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny za rok ubiegły.

– podatek od nieruchomości w/g stawek uchwalonych przez Radę Gminy.

5.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

Nie dotyczy.

6.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w wieczyste użytkowanie, najem lub dzierżawę:

-dzierżawa lokalu na okres nie przekraczający 3 lat

7.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34, ust.1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy.

IIILokal użytkowy o pow.12m² wraz z placem i gruntem pod budynkiem o pow.60m² znajdujący się w budynku administracyjnym (GS Potok Wielki) położonym w miejscowości Potok Wielki na działce nr 866/1

1.0pis:

Lokal użytkowy o pow.12m² wraz z placem i gruntem pod budynkiem o pow.60m² znajdujący się w budynku administracyjnym (GS Potok Wielki) położonym w miejscowości Potok Wielki na działce nr 866/1 na której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nrKW ZA1J/00049099 w obrębie Potok Wielki nr 10 katastru nieruchomościLokal wyposażony jest w przyłącze wodociągowe ,energię elektryczną, wspólne w-c., lokal nie posiada centralnego ogrzewania i pieców. Dojście i dojazd z placu (GS Potok Wielki).

2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Prowadzenie działalności gospodarczej.

3.Termin zagospodarowania nieruchomości: -określony zostanie w umowie dzierżawy

4.Cena czynszu dzierżawnego:

– cena wywoławcza czynszu dzierżawnego miesięcznie

190,00zł netto miesięcznie plus podatek VAT.

-czynsz podlegał będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny za rok ubiegły.

– podatek od nieruchomości w/g stawek uchwalonych przez Radę Gminy.

5.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

Nie dotyczy.

6.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w wieczyste użytkowanie, najem lub dzierżawę:

-dzierżawa lokalu na okres nie przekraczający 3 lat.

7.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34, ust.1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy.

IV. Pomieszczenie magazynowe o pow.664 m² wraz z placem i gruntem pod budynkiem o pow.1500 m² położone w miejscowości Potok Wielki (GS Potok Wielki) na działce nr 432/1.432/2.

1.Opis :

Pomieszczenie magazynowe stanowiące samodzielny budynek o pow.664 m² wraz z placem i gruntem pod budynkiem o pow.1500 m² położonego w miejscowości Potok Wielki (GS Potok Wielki) na działce nr 432/1-432/2 nr 10 katastru nieruchomości o łącznej pow.1,42 ha dla której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim nr KW ZA1J/00040588/1 w obrębie Potok Wielki nr 10 katastru nieruchomości. Dojście i dojazd z placu GS Potok Wielki.

2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Prowadzenie działalności gospodarczej.

Wyklucza się dzierżawę magazynu na działalność w zakresie organizowania zabaw i dyskotek.

3.Termin zagospodarowania nieruchomości:

-określony zostanie w umowie dzierżawy

4.Cena czynszu dzierżawnego:

– cena wywoławcza czynszu dzierżawnego miesięcznie

1000,00zł netto miesięcznie plus podatek VAT.

-czynsz podlegał będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny za rok ubiegły.

– podatek od nieruchomości w/g stawek uchwalonych przez Radę Gminy.

5.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

Nie dotyczy.

6.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w wieczyste użytkowanie, najem lub dzierżawę:

-dzierżawa pomieszczenia magazynowego na okres nie przekraczający 3 lat.

7.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34, ust.1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy.

V. Pomieszczenie magazynowe o pow.630,00m² wraz z placem i gruntem pod budynkiem o pow.1600,00 m² położone w miejscowości Potok Wielki (GS Potok Wielki) na działce nr 432/1.432/2.

1.Opis :

Pomieszczenie magazynowe stanowiące samodzielny budynek o pow.630 m² wraz z placem i gruntem pod budynkiem o pow.1600 m² wyposażony w energię elektryczną, przyłącze wodociągowe położonego w miejscowości Potok Wielki (GS Potok Wielki) na działkach nr 432/1- 432/2 nr 10 katastru nieruchomości o łącznej pow.1,42 ha dla której Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim nr KW ZA1J/00040588/1 .Dojście i dojazd z z drogi powiatowej relacji Trzydnik-Potoczek, istnieje również możliwość dojścia i dojazdu z palcu GS.

2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Prowadzenie działalności gospodarczej.

Wyklucza się dzierżawę magazynu na działalność w zakresie organizowania zabaw i dyskotek.

3.Termin zagospodarowania nieruchomości:

-określony zostanie w umowie dzierżawy

4.Cena czynszu dzierżawnego:

– cena wywoławcza czynszu dzierżawnego miesięcznie

2104,70zł netto miesięcznie plus podatek VAT.

-czynsz podlegał będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny za rok ubiegły.

– podatek od nieruchomości w/g stawek uchwalonych przez Radę Gminy.

5.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

Nie dotyczy.

6.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w wieczyste użytkowanie, najem lub dzierżawę:

-dzierżawa pomieszczenia magazynowego na okres nie przekraczający 3 lat.

7.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34, ust.1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy.

 

Niniejszy wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Potok Wielki, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, a także na stronie internetowej Gminy Potok Wielki i Biuletynie informacji publicznej.

Ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zamieszczona zostanie w gazecie Kurier Lubelski.

WÓJT

Leszek Nosal

Załączniki:

Zarządzenie Nr 9.2021 z dnia 18.02.2021r.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry