– Zawiadamia się mieszkańców Gminy Potok Wielki, że w dniu 24 stycznia 2023 roku odbędzie się nadzwyczajna  sesja Rady Gminy Potok Wielki.

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Potok Wielki, że w dniu 24 stycznia 2023 roku odbędzie się nadzwyczajna  sesja Rady Gminy Potok Wielki.

Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Potoku Wielkim, początek obrad – godz. 9.00.-

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy Potok Wielki do placówek oświatowych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i  innych formach wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Potok Wielki.
  7. Zamknięcie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

   Przewodniczący Rady Gminy

Potok Wielki

/-/

Marian Giska

 

Na podstawie art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) – zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienie na czas pracy w Radzie Gminy.

 

Zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Potok Wielki.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry