– Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Potok Wielki

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Zawiadamiam wszystkich mieszkańców Gminy Potok , że w dniu  22 września 2021 roku (środa) – odbędzie się  XXIII sesja Rady Gminy Potok Wielki.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim, początek obrad – godz. 9.00.-

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i przeprowadzonych przetargów w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Potok Wielki  w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/136/2021 Rady Gminy Potok Wielki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/154/2021 Rady Gminy Potok Wielki z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Janowskiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu gminy roku 2021.
 11. Przedstawienie informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.
 12. Przedstawienie informacji o stanie zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 w szkołach na terenie Gminy Potok Wielki.
 13. Interpelacje radnych.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie XXIII sesji Rady Gminy.

 

Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Potok Wielki

 

 

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry