– Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Potok Wielki

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Z A W I A D O M I E N I E

            Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Potok Wielki, że w dniu 27 stycznia 2022 roku (czwartek) – odbędzie się  XXVI sesja Rady Gminy Potok Wielki.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim, początek obrad – godz. 9.00.-

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i przeprowadzonych przetargów w okresie między sesjami.
 5. Przyjęcie „Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Potok Wielki na lata 2022-2024”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potok Wielki w 2022 roku”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej przez Gminę Potok Wielki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym i sołtysom Gminy Potok Wielki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 22 grudnia 2021 r. przez Fundację im. Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku.
 14. Interpelacje radnych.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie XXVI sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Potok Wielki

/-/

mgr Marian Giska

Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Potok Wielki

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry