– Zbiórka odpadów 09 maja 2023 r.

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Wójt Gminy Potok Wielki informuje, że w dniu  09 maja 2023 r.  zostanie przeprowadzona zbiórka poniżej wymienionych odpadów komunalnych.

 Odpady komunalne należy przywieźć na plac po byłej Gminnej Spółdzielni w Potoku Wielkim.  Odbiór odpadów będzie prowadzony w godzinach 7.30 -15.00.

Zbiórkę na zlecenie Gminy przeprowadzi firma Ekoland Sp. z o.o.   Firma podstawi kontenery do których będą wrzucane odpady. Po zakończeniu zbiórki, odpady zostaną,  wywiezione do miejsc zagospodarowania.

W w/w terminie  będzie można pozbyć się następujących  rodzajów odpadów:

1. Odpady wielkogabarytowe:

Stoły, szafki, dywany i wykładziny, fotele, krzesła, łóżka, materace, okna, drzwi, pierzyny, rowery, stare meble, zabawki dużych rozmiarów

Maksymalna ilość odbieranych odpadów wielkogabarytowych  o kodzie 20 03 07 – do 200 kg na gospodarstwo domowe.

 

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe:

Odpady pochodzące z drobnych prac remontowych wykonanych przez mieszkańców we własnym zakresie – odpady materiałów ceramicznych (glazura, terakota itp.) panele, wanny, zlewy, umywalki, płyty gipsowo-kartonowe, pozostałości materiałów izolacyjnych w tym styropian budowlany (zapakowany w worki), przewody wodociągowe i kanalizacyjne, instalacje elektryczne, taśmy, folie.

Maksymalna ilość odpadów budowlanych do 1 m3 na gospodarstwo domowe.

 

3.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

Pralki, lodówki, zmywarki, zamrażarki, kuchenki elektryczne, telewizory, telefony, grzejniki elektryczne, odkurzacze, roboty kuchenne, miksery, żelazka, komputery, monitory, myszki, klawiatury, zabawki na prąd i baterie, itp.

 

4.Baterie i akumulatory

 

5. Odpady opakowaniowe zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych:

Opakowania po opryskach i środkach ochrony roślin oraz farbach i lakierach,  olejach i smarach

 

6. Przeterminowane leki

 

7. Chemikalia

 

8.Bioodpady

 

9. Zużyte opony:

Opony bez felg, tylko od samochodów osobowych i jednośladów.

Maksymalna ilość odbieranych zużytych opon samochodowych 8 sztuk na gospodarstwo domowe.

 

10. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

WÓJT

/-/

Leszek Nosal

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry