– Zmiana regionalizacji obszarów ASF powiat janowski

Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Urząd Gminy Potok Wielki, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potok Wielki Header 2 Gmina Potok Wielki Panorama - Potoczek Header 2 Gmina Potok Wielki Gmina Potok Wielki Parafia św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim informuje, że od dnia 28.10.2022 r. teren całego powiatu janowskiego należy do obszaru objętego ograniczeniami II (różowego) w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Od dnia 28.10.2022 r. nastąpiła zmiana regionalizacji obszarów objętych ograniczeniami i weszło w życie ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2067 z dnia 25 października 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (link do rozporządzenia:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2067&from=PL).

Przestrzeganie zasad bioasekuracji pozostaje bez zmian.

Proszę o rozpropagowanie w zwyczajowo przyjęty sposób.

Newsletter

Położenie gminy na mapie

Wróć go góry